Centar se nalazi u Staroj Sušici na adresi Karolinska cesta 87, 51314 Ravna Gora, Stara Sušica. Tel. 051/819-589, mob. 098/1721-256.

Administracija